Váš spolehlivý dodavatel ve strojírenství

Investice do strojního vybavení

Na konci roku 2010 a v prvním čtvrtletí 2011 byly realizovány následující investice do strojního vybavení:

 • Kompletní generální oprava a modernizace soustruhu SRM 125/3000 (provedení kompletní opravy mechanické, hydraulické a elektročásti a přestavba na řízení ve dvou osách).
  Cena: 4 258 000 Kč + DPH
 • Hydraulická čtyřválcová zakružovačka plechu MCB 3034
  Cena: 2 027 000 Kč + DPH
 • Frézovací Obráběcí centrum GTM 2 T s řídícím systémem iTNC 530 
  Cena: 11 467 000 + DPH
 • Přenosný souřadnicový měřící stroj CimCore typ 7530 
  (opakovatelnost bodu +/-0,033mm; prostorová přesnost +/-0,049mm; hmotnost 8,3kg)
  Cena: 1 140 000 Kč + DPH

Informační systém DIMENZE++

Nový informační systém, který byl implementován od začátku roku 2010, je již plně v provozu a slouží k plné spokojenosti jak zaměstnanců, tak zákazníků spol. SvS s.r.o.

ERP systém DIMENZE++ je kompletně realizován na nejnovější generaci serverových SW-produktů společnosti Microsoft. To znamená plně64-bitové technologie operačního systémuWindows Server 2008 R2a databázového systému SQL Server 2008 (R2). Spolu s novou generací HW-serveru společnosti Dell (konkrétně modelu PowerEdge T610) je tato infrastruktura zárukou pro vyšší spolehlivost, vyšší výkon, vyšší funkcionalitu a další technologický náskok i morální a praktickou životnost informačního systému.

DIMENZE++ poskytuje přesný a aktuální přehled o stavu firmy a o vztazích mezi firmou a jejími partnery. Umožňuje analyzovat firmu z hlediska účetního i z hlediska toku financí. Zajišťuje přístup k aktuálním informacím na různých úrovních řídící struktury firmy. Byl vyvinut na bázi nejnovějších softwarových technologií, které samy o sobě vytvářejí předpoklady pro práci velkého počtu uživatelů s velkým objemem dat zpracovávaných v reálném čase. Předpoklady dané softwarovou technologií byly dokonale využity, takže uživatel dostává v podobě informačního systému velmi silný a komfortní nástroj k řešení komplikované podnikové administrativy srozumitelným způsobem. Poskytuje dostatečnou volnost při přizpůsobování systému organizacím různého zaměření a současně dokáže omezit činnost jednotlivých uživatelů a chránit tak data před neoprávněnými či nechtěnými zásahy nepovolaných osob. Umožňuje pružně reagovat na specifika jednotlivých podniků volným definováním libovolných dokladů, jejich hierarchie a toku dat mezi nimi.