Váš spolehlivý dodavatel ve strojírenství

Informační systém DIMENZE++

Nový informační systém, který byl implementován od začátku roku 2010, je již plně v provozu a slouží k plné spokojenosti jak zaměstnanců, tak zákazníků spol. SvS s.r.o.

ERP systém DIMENZE++ je kompletně realizován na nejnovější generaci serverových SW-produktů společnosti Microsoft. To znamená plně64-bitové technologie operačního systémuWindows Server 2008 R2a databázového systému SQL Server 2008 (R2). Spolu s novou generací HW-serveru společnosti Dell (konkrétně modelu PowerEdge T610) je tato infrastruktura zárukou pro vyšší spolehlivost, vyšší výkon, vyšší funkcionalitu a další technologický náskok i morální a praktickou životnost informačního systému.

DIMENZE++ poskytuje přesný a aktuální přehled o stavu firmy a o vztazích mezi firmou a jejími partnery. Umožňuje analyzovat firmu z hlediska účetního i z hlediska toku financí. Zajišťuje přístup k aktuálním informacím na různých úrovních řídící struktury firmy. Byl vyvinut na bázi nejnovějších softwarových technologií, které samy o sobě vytvářejí předpoklady pro práci velkého počtu uživatelů s velkým objemem dat zpracovávaných v reálném čase. Předpoklady dané softwarovou technologií byly dokonale využity, takže uživatel dostává v podobě informačního systému velmi silný a komfortní nástroj k řešení komplikované podnikové administrativy srozumitelným způsobem. Poskytuje dostatečnou volnost při přizpůsobování systému organizacím různého zaměření a současně dokáže omezit činnost jednotlivých uživatelů a chránit tak data před neoprávněnými či nechtěnými zásahy nepovolaných osob. Umožňuje pružně reagovat na specifika jednotlivých podniků volným definováním libovolných dokladů, jejich hierarchie a toku dat mezi nimi.