Váš spolehlivý dodavatel ve strojírenství

Historie společnosti

1993 – založení společnosti

Společnost Svatavské strojírny s.r.o. byla založena 11.8.1993. Svou činnost zahájila 1.11.1993. Po svém vzniku převzala komplexní údržbu a opravy prostředků důlní kolejové dopravy a čerpací techniky Sokolovské uhelné, a.s. Přímo tak navázala na více jak 30 leté zkušenosti svých zaměstnanců.

1997 – rozvoj spolupráce se zeměmi západní Evropy

S útlumem důlní činnosti se společnost přeorientovala na zakázkovou výrobu v oblasti strojírenství. Od roku 1997 dochází v souvislosti s rostoucí poptávkou k rozvoji spolupráce se zeměmi západní Evropy.

Strategické rozhodnutí společnosti, nevázat se na poskytování služeb Sokolovské uhelné, a.s. vzhledem k ukončení důlní činnosti v západní části regionu, se ukázalo jako správné. Zajistilo společnosti trvalý růst obratu, udržení zaměstnanosti na úrovni 150 zaměstnanců, čímž se řadí ke středně velkým společnostem a v oboru strojírenství je v regionu jednou z největších.

Společnost prošla kompletní restrukturalizací z opravárenské základny poskytující své služby výhradně Sokolovské uhelné, a.s. (společnost vznikla privatizací údržby patřící Sokolovské uhelné, a.s.), na výrobní strojírenskou společnost spolupracující s celou řadou významných zahraničních společností. Za toto období si vybudovala pozici spolehlivého a kvalitního dodavatele.

2000 – odkoupení pozemků a výrobních prostorů

Dosahované zisky umožnily naplnění dalšího strategického záměru – odkoupení pozemků a výrobních prostorů od Sokolovské uhelné, a.s. a tím získání nezávislosti v oblasti výrobních prostředků.

2001 – podílový vstup do společnosti PLASTMETALCHEM, s.r.o.

Dne 27.2.2001 odkoupila společnost obchodní podíl ve výši 55% základního jmění společnosti PLASTMETALCHEM, s.r.o. se sídlem v Sokolově. Vstupem do jmenované společnosti získala možnost rozšíření nabídky pro obchodní partnery v oblasti strojírenství. Hlavní devizou společnosti jsou kromě dalších výrobních prostorů a lidského potenciálu i znalost a oprávnění pro výrobu tlakových nádob a nerezových svařenců.

Tato majetková účast pak prošla procesem změn v podobě dalšího odkupu až do výše 100% podílu, ale i následných prodejů podílů vyvolaných zejména snahou zachovat statut subjektu středního podnikání a především hlavním cílem zajistit kvalitní zainteresované řízení předmětné společnosti. Výsledkem bylo ustálení majetkové účasti společnosti na výši obchodního podílu 24%.

2002 – nová hala

Kapacita stávajících výrobních prostorů byla rozšířena výstavbou nové výrobní haly, jež byla dokončena v prvním čtvrtletí roku 2002. Uvedením do provozu došlo k výraznému rozšíření výrobních prostorů společnosti.

2006 – zřízení laserového pálícího centra

Navýšením výrobních kapacit výstavbou nové výrobní haly z předešlých let se investice postupně začaly zaměřovat na vnitřní vybavení tak, aby došlo k optimálnímu využití plochy včetně obnovy starších, méně výkonných zařízení. Tyto investice byly vyvolány především útlumem činností spojených s údržbou kolejových vozidel a přechodem na zakázkovou výrobu, která se stále více zaměřovala na zahraniční zákazníky.

Jedna z nejvýznamnějších investičních akcí byla odstartována již v roce 2004, kdy se zkoumaly možnosti podpory malého a středního podnikání z dotačních programů EU. V roce 2005 byla podepsána smlouva s Karlovarským krajem na projekt “Zřízení laserového pálícího centra”. Tento projekt zahrnoval nový laserový pálící stroj a novou kompresorovou stanici. Realizace této akce začala na přelomu roku 2005 a 2006 se samotnými dodávkami strojních celků a jejich zprovoznění v roce 2006.

Mezi neméně důležité strojní investice patří horizontální CNC vyvrtávačka, hrotový soustruh, mostové jeřáby, zásobníková stanice technických plynů, vysokozdvižný vozík, svářecí agregáty, šroubový kompresor, stříkací zařízení apod.

V roce 2006 společnost získala certifikát řízení systému jakosti ISO 9001:2001, jehož postupné zavádění probíhalo od roku 2003, dále neméně důležitou certifikaci systému jakosti při svařování dle ČSN ISO 729-2 (v roce 2007 proběhla recertifikace podle nové normy ČSN EN ISO 3834-2). Dalším podstatným momentem bylo rozšíření již získaného certifikátu dle DIN 6700-2 z kategorie C2 na C1.

2008 – rozšíření strojní flotily

Konkurencischopnost podniku ve stále náročnějších podmínkách strojírenského trhu zvýšilo rozšíření strojní flotily: robotizované svařovací pracoviště včetně několika ručních svařovacích agregátů, CNC frézovací centrum, CNC soustruh a CNC strojní pila.

2010 – nový informační systém

V době hospodářské recese na přelomu let 2008 a 2009 se tržby splečnosti snížily o více než 1/3.  Rok 2010 byl ve znamení opětovného mírného nárůstu hodnoty objednávek. Tyto objednávky byly příčinou pořízení nových výrobních zařízení, z nichž nejzajímavější jsou: hydraulická čtyřválcová zakružovačka plechu, frézovací obráběcí centrum, 3D měřící souřadnicový stroj a kompletní generální oprava a modernizace velkého soustruhu.

V tomto roce se začal využívat nový informační systém, který obsahuje moderní plánování potřeb a zdrojů (ERP) včetně plánování výroby v omezených kapacitách. Zároveň probíhá postupné inovování počítačového a programového vybavení, zvýšení přenosové rychlosti LAN sítě, vybudování Wi-Fi hotspotů, zvýšení přenosové kapacity Internetového připojení apod.

2013 – 20 let na trhu

V roce 2013 oslavila společnost 20 leté působení na trhu a zároveň došlo ke změně na postu jednatele společnosti – po Ing. Josefu Kubátovi přebírá kormidlo Ing. Vladimír Vacek.