Váš spolehlivý dodavatel ve strojírenství

Projekty

Projekt Optimalizace ručního a robotického svařování ve výrobě společnosti Svatavské strojírny s.r.o.

Naše firma realizuje v období roků 2020-2021 projekt Optimalizace ručního a robotického svařování ve výrobě společnosti Svatavské strojírny s.r.o., který je financován z prostředků a díky podpoře Evropské unie.

Název programu:Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy:01_18_215
Název výzvy:Inovační vouchery – IV. výzva
Název projektu:Optimalizace ručního a robotického svařování ve výrobě společnosti Svatavské strojírny s.r.o.
Registrační číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022335

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohli realizovat projekt Optimalizace ručního a robotického svařování ve výrobě společnosti Svatavské strojírny s.r.o. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022335), jehož rozpočet je 396.000,- Kč bez DPH, přičemž naše společnost obdržela 75% dotaci ve výši 297 000,- Kč.

Cílem projektu je posouzení a optimalizace procesu robotického svařování metodou 135 a ručního svařování metodou 141 části produkce z klasické konstrukční a nerezové oceli ve společnosti Svatavské strojírny tak, aby vyvíjené svařování splňovalo přísné normy z pohledu jakosti a kvality.  V rámci projektu budou po optimalizaci svařování provedeny série testování zkušebních svařenců a bude sepsáno 6 WPQR (3x robotické svařování a 3x svařování nerezové oceli).

Naše společnost si velice váží této pomoci Evropské unie děkuje za její podporu při svém inovačním úsilí.