Váš spolehlivý dodavatel ve strojírenství

Rekonstrukce haly a nové přístavby v areálu Svatavských strojíren s.r.o.

V průběhu roku 2018 bude probíhat rekonstrukce haly, odkoupené od DSS Sokolov.
Tato hala bude přebudována na výrobní halu a bude zde instalována nová technologie lakování.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.