2001

Dne 27.2.2001 odkoupila společnost obchodní podíl ve výši 55% základního jmění společnosti PLASTMETALCHEM, s.r.o. se sídlem v Sokolově. Vstupem do jmenované společnosti získala možnost rozšíření nabídky pro obchodní partnery v oblasti strojírenství. Hlavní devizou společnosti jsou kromě dalších výrobních prostorů a lidského potenciálu i znalost a oprávnění pro výrobu tlakových nádob a nerezových svařenců.

Tato majetková účast pak prošla procesem změn v podobě dalšího odkupu až do výše 100% podílu, ale i následných prodejů podílů vyvolaných zejména snahou zachovat statut subjektu středního podnikání a především hlavním cílem zajistit kvalitní zainteresované řízení předmětné společnosti. Výsledkem bylo ustálení majetkové účasti společnosti na výši obchodního podílu 24%.