TRADICE PEVNÁ JAKO OCEL

Svatavské strojírny s.r.o. 

provádí zakázkovou výrobu strojírenského charakteru a to především v oblasti dělení a ohýbání materiálu, svařování, obrábění a lakování.

Vlastní výroba probíhá v uzavřeném areálu o celkové výměře 7000 m². Všechny výrobní prostory jsou vybaveny potřebnou zvedací technikou, umožňující manipulaci s břemenem o maximální hmotnosti až 
50 000 kg.

Rozsáhlý strojní park nám umožňuje zajistit kontinuitu celého výrobního procesu, tzn. od zajištění materiálu až po konečnou montáž. 

Vlastními silami zajišťujeme i projekční, konstrukční a technologickou stránku projektu. Do výrobního procesu je zapojeno cca 100 kvalifikovaných řemeslníků a 40 technicko-hospodářských pracovníků. V roce 2006 byl úspěšně završen proces vývoje managementu jakosti, který vyústil v úspěšnou certifikaci dle ČSN EN ISO 9001.

HISTORIE