SVATAVSKÉ STROJÍRNY s.r.o.

Pohraniční stráže 365, 357 03 Svatava

IČO: 49196227
DIČ: CZ49196227


Pro jednotlivé kontakty rolujte níže.

 

ÚTVAR JEDNATELE SPOLEČNOSTI

jednatelka společnosti


Ing. Radka Peterková

tel: 352 467 360
mobil: 602 560 010 

e-mail: peterkova@svssro.cz

jednatel společnosti


Zdeněk Kubát

tel: 352 467 370
mobil: 777 740 358 

e-mail: kubatzd@svssro.cz

referent personalistiky


Jaroslava Voldřichová

tel: 352 467 363
mobil: 725 354 188

e-mail: voldrichova@svssro.cz

vedoucí výrobních procesů, cenotvorby a kalkulace, obchodní zástupce AIR POWER


Ing. Vladimír Vacek ml.

tel: 352 467 376
mobil: 778 468 365 

e-mail: vacekml@svssro.cz

 
vedoucí oddělení řízení jakosti


Pavel Novotný

tel: 352 467 353
mobil: 777 740 352 

e-mail: novotny@svssro.cz

OBCHODNÍ ÚTVAR

kontrol. činnost obchod. útvaru


Zdeněk Kubát

tel: 352 467 370
mobil: 777 740 358 

e-mail: kubatzd@svssro.cz

zástupce obchod. útvaru

Willibald Grünes

tel: 352 467 394
mobil: 739 588 757

e-mail: grunes@svssro.cz

obchodní zástupce


Miroslav Šteg

tel: 352 467 384
mobil: 604 691 375 

e-mail: steg@svssro.cz

obchodní asistent


Mgr. Dominika Kučerová

tel. 352 467 371

e-mail: kucerova@svssro.cz

vedoucí pracovník expedice


Irena Chuderáková

tel: 352 467 385
mobil: 734 579 221 

e-mail: chuderakova@svssro.cz

materiál. -  technic. zabezpečení


Milan Kalousek

tel: 352 467 397
mobil: 777 740 351 

e-mail: kalousek@svssro.cz

materiál. - technic. zabezpečení


Václav Lucák

tel: 352 467 395
mobil: 601 206 381 

e-mail: lucak@svssro.cz

VÝROBNÍ ÚTVAR

vedoucí výroby


Jan Kučera

tel: 352 467 380
mobil: 777 740 363 

e-mail: kuceraj@svssro.cz

zástupce vedouc. výroby


Mgr. Ing. Martin Homolka

tel. 352 467 380
mobil: 606 744 925 

e-mail: homolka@svssro.cz

TECHNICKÝ ÚTVAR

vedoucí techn. útvaru


Ing. Jan Kučera

tel: 352 467 355
mobil: 777 740 355 

e-mail: kuceras@svssro.czMartin Kučera

tel: 352 467 355
mobil: 723 768 547

e-mail: kuceram@svssro.cz

ÚTVAR TECHNICKÉ PŘÍPRAVY VÝROBY

vedoucí útvaru technické přípravy výroby


Martin Holeček

tel: 352 467 375
mobil: 777 697 353

e-mail: holecek@svssro.cz

EKONOMICKÝ ÚTVAR

kontrolní činnost ek. útvaru


Ing. Radka Peterková

tel: 352 467 360
mobil: 602 560 010 

e-mail: peterkova@svssro.cz

účtárna


Bc. Hana Winterová

tel: 352 467 361 


e-mail: winterova@svssro.cz