2006

Navýšením výrobních kapacit výstavbou nové výrobní haly z předešlých let se investice postupně začaly zaměřovat na vnitřní vybavení tak, aby došlo k optimálnímu využití plochy včetně obnovy starších, méně výkonných zařízení. Tyto investice byly vyvolány především útlumem činností spojených s údržbou kolejových vozidel a přechodem na zakázkovou výrobu, která se stále více zaměřovala na zahraniční zákazníky.

Jedna z nejvýznamnějších investičních akcí byla odstartována již v roce 2004, kdy se zkoumaly možnosti podpory malého a středního podnikání z dotačních programů EU. V roce 2005 byla podepsána smlouva s Karlovarským krajem na projekt "Zřízení laserového pálícího centra". Tento projekt zahrnoval nový laserový pálící stroj a novou kompresorovou stanici. Realizace této akce začala na přelomu roku 2005 a 2006 se samotnými dodávkami strojních celků a jejich zprovoznění v roce 2006.

Mezi neméně důležité strojní investice patří horizontální CNC vyvrtávačka, hrotový soustruh, mostové jeřáby, zásobníková stanice technických plynů, vysokozdvižný vozík, svářecí agregáty, šroubový kompresor, stříkací zařízení apod.

V roce 2006 společnost získala certifikát řízení systému jakosti ISO 9001:2001, jehož postupné zavádění probíhalo od roku 2003, dále neméně důležitou certifikaci systému jakosti při svařování dle ČSN ISO 729-2 (v roce 2007 proběhla recertifikace podle nové normy ČSN EN ISO 3834-2). Dalším podstatným momentem bylo rozšíření již získaného certifikátu dle DIN 6700-2 z kategorie C2 na C1.