2010

V době hospodářské recese na přelomu let 2008 a 2009 se tržby splečnosti snížily o více než 1/3. Rok 2010 byl ve znamení opětovného mírného nárůstu hodnoty objednávek. Tyto objednávky byly příčinou pořízení nových výrobních zařízení, z nichž nejzajímavější jsou: hydraulická čtyřválcová zakružovačka plechu, frézovací obráběcí centrum, 3D měřící souřadnicový stroj a kompletní generální oprava a modernizace velkého soustruhu.

V tomto roce se začal využívat nový informační systém, který obsahuje moderní plánování potřeb a zdrojů (ERP) včetně plánování výroby v omezených kapacitách. Zároveň probíhá postupné inovování počítačového a programového vybavení, zvýšení přenosové rychlosti LAN sítě, vybudování Wi-Fi hotspotů, zvýšení přenosové kapacity Internetového připojení apod.